PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(3): 235-239

Sposób żywienia 13-letniej młodzieży z małego miasta
[Nutrition evaluation of 13 years old adolescents from little town]

D. Figurska-Ciura, D. Wencel, K. Łoźna, J. Biernat

STRESZCZENIE
Oceniono sposób żywienia i BMI jako podstawowy wskaźnik stanu odżywienia młodzieży z małego miasta w Wielkopolsce. Trzykrotny wywiad o spożyciu z 24 godzin poprzedzających badanie przeprowadzono w grupie 30 dziewcząt i 30 chłopców w wieku 13 lat. Przeprowadzono ocenę jakościową i ilościową składu badanych racji pokarmowych. Oceniono wartość energetyczną oraz zawartość 20 składników odżywczych w badanych racjach. Średnie racje pokarmowe porównano z normami i zaleceniami żywieniowymi dla tej grupy młodzieży Stwierdzono, że znacząca część badanej młodzieży odżywia się nieracjonalnie i popełnia szereg błędów żywieniowych, których skutkiem jest zbyt mała podaż energii i makroskładników a także witamin i składników mineralnych w badanych racjach. Wyniki badań antropometrycznych wykazały prawidłową masę ciała zaledwie u około 40 % badanych, u ponad 37% stwierdzono niedożywienie, a u około 20% skłonności do nadwagi i nadwagę.

ABSTRACT
 Food intake and Body Mass Index (BMI) as basic indicator of nourishment of adolescents from a little town in Wielkopolska were evaluated. Triple 24 hour recall was conducted in group of 30 girls and 30 boys 13 years old. Quality and quantity of food rations consumed was evaluated. Energy and 20 nutrient in ratios were assessed. Mean food rations were compared with dietary standards for such adolescents in Poland. It was found that investigated group of adolescents has improper eating habits resulting unsatisfactory low energy, macronutrients, vitamins and minerals intake. Results of anthropometric measurements have shown right body mass in 40% of adolescents, malnutrition in 37%, and tendency to overweight and obesity in 20% of boys and girls.

Liczba pobrań: 867