PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2001, 52(4): 353-359

Spektrofotometryczne oznaczanie jonów jodkowych w reakcji z chloraminą T oraz BrO3- z Br- z wykorzystaniem efektu wzmocnienia
[Spectrophotometric determination of iodide ions in reaction with chloramine T and bromate and bromide ions using amplification procedure]

W. Rzeszutko, A. Apola

STRESZCZENIE
Przedstawiono metodę oznaczania jonów jodkowych z wykorzystaniem reakcji z chloraminą T. Opracowano sposób ilościowego oznaczania małych zawartości jonów jodkowych z wykorzystaniem reakcji amplifikacji przy zastosowaniu bromu wydzielonego z kładu bromian (V) – bromek

 

ABSTRACT
A method for the determination of iodide ions in reaction with chloramine T is presented. There has been developed a method for the quantitative determination of small content of iodide ions making use of amplification reaction with bromine educed from bromate (V) – bromide system.

Liczba pobrań: 3868