PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2000, 51(3): 259-267

Skażenie gleby i roślin metalami ciężkimi na terenie starej części węzła kolejowego Tarnowskie Góry i dwóch strategicznych szlaków kolejowych
[Soil and plant contamination with heavy metals in the area of the old railway junction Tarnowskie Góry and near two main railway routes]

M. Malawska , B. Wiłkomirski

ABSTRACT

Heavy metals (Pb, Cd, Cr, Hg, Mo, Zn, Co, Cu) content was determined in soil and plant samples collected in the different areas of the railway junction Tarnowskie Gory, as well as, near two main railway routes, i. e. Warsaw - Gdańsk and Katowice - Gdynia. In Tarnowskie Gory soil and plant samples were collected in four functional parts of the junction, i. e. the rolling stock cleaning bay, platform area, railway siding and loading ramp. It was found that the contamination of soil and plants by heavy metal was the highest in loading ramp. A particularly high pollution level of copper was observed. The contamination level near the railway routes decreased accordingly to the distance from routes which suggests pollutant role of railway transport.

STRESZCZENIE

Określono zawartość metali ciężkich (Pb, Cd, Cr, Hg, Mo, Zn, Co, Cu) w próbkach gleby i roślin zebranych w różnych częściach węzła kolejowego Tarnowskie Góry oraz przy strategicznych liniach kolejowych, tj Warszawa - Gdańsk i Katowice - Gdynia. W Tarnowskich Górach próbki gleby i roślin zostały zebrane w czterech funkcjonalnych częściach węzła, tj. myjni, peronach, bocznicy i placu przeładunkowym. Wykazano, że najwyższe zanieczyszczenie metalami ciężkimi występuje na placu przeładunkowym. Szczególnie wysoki poziom zaobserwowano dla miedzi. Poziom zanieczyszczenia metalami ciężkimi przy liniach kolejowych spadał wraz ze wzrostem odległości od toru, co sugeruje, że transport kolejowy jest stałym tych zanieczyszczeń.   

Liczba pobrań: 1105