PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2006, 57(4): 371-379

Sewage sludge open-air drying effects on keratinolytic, keratinophilic and actidione-resistant fungi
[Sewage sludge open-air drying effects on keratinolytic, keratinophilic and actidione-resistant fungi]

K. Ulfig, G. Płaza, M. Terakowski, K. Janda-Ulfig

STRESZCZENIE
The study was to demonstrate the effect of sewage sludge open-air drying on the quantitative and qualitative composition of keratinolytic/keratinophilic and actidione-resistant fungi. The sludge was being dried for up to thirty days (on average fourteen days) at 25-30oC. The composition of these fungi was determined with the hair baiting method along with the dilution method, using the Wiegand medium supplemented with chloramphenicol (100 mg/L) and actidione (500 mg/L). The open-air drying altered the composition of keratinolytic fungi and considerably increased the population of keratinophilic and actidione-resistant fungi in the sludge. This phenomenon can be explained with that the drying process was associated with slow sludge moisture decrease, sludge laceration due to crumbling and the subsequent improvement of sludge aeration and organic matter biodegradation conditions. A considerable increase of fungal populations can be expected in sludges being dried in drying beds at wastewater treatment plants and in sludge-amended soils. Two sludge opportunistic fungi, i.e. Microsporum gypseum and Pseudallescheria boydii, require special attention from the epidemiological point of view. Sludge land applications may increase the number of these fungi in the environment and the subsequent risk to public health posed by them.

ABSTRACT
Celem badań było określenie wpływu powietrznego suszenia osadu ściekowego na skład ilościowy i jakościowy grzybów keratynolitycznych, keratynofilnych i aktidionoopornych. Osad suszono średnio przez okres od siedmiu do 30 dni (średnio 14 dni) w temperaturze 25-30oC. W oznaczaniu składu grzybów wykorzystano metode przynęty włosowej oraz metode rozcienczeń, z wysiewami na pożywke Wieganda z dodatkiem aktidionu (500 mg/L) i chloramfenikolu (100 mg/L). Powietrzne suszenie osadu ściekowego zmieniło skład grzybów keratynolitycznych i znacząco wzbogaciło populacje grzybów keratynofilnych i aktidiono-opornych. Zjawisko to można wytłumaczyć wolnym obniżeniem wilgotnosci osadu, jego rozdrobnieniem i w konsekwencji poprawą warunków napowietrzania i biodegradacji materii organicznej. Silnego wzrostu populacji omawianych grzybów można się spodziewać podczas powietrznego suszenia osadów, np. na poletkach osadowych, jak również w glebach rekultywowanych osadami ściekowymi. Wsród badanych grzybów na szczególną uwagę, z epidemiologicznego punktu widzenia, zasługują dwa gatunki oportunistyczne, tj. Microsporum gypseum i Pseudallescheria boydii. Stosowanie osadów ściekowych do użyźniania i rekultywacji gleb może przyczynić się do wzrostu ich liczebności, a tym samym do wzrostu zagrożenia epidemiologicznego ze strony tych grzybów w środowisku. 

 

Liczba pobrań: 819