PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 165-170

Selected microelements (Cr, Zn, Cu, Mn, Fe, Ni) in slimming preparations
[Selected microelements (Cr, Zn, Cu, Mn, Fe, Ni) in slimming preparations]

J. Błoniarz, S. Zaręba

STRESZCZENIE
Concerning the etiopathogenesis, one can speak about the following types of obesity: primary – nutritional, occurring as a result of the joint action of genetic and environmental factors, and secondary obesity – which is a symptom of e.g. metabolic diseases. It has been found out that metabolism of carbohydrates and fats in human organism is connected with some microelements, and the occurrence of obesity may indirectly be connected with the disturbances of homeostasis. The purpose of this study was determination of the content of chromium, zinc, copper, manganese, iron and nickel (elements that are involved in the processes mentioned above) in slimming preparations: Bio C.L.A., Bioslank, Chudeus-syt, Fat Burner, Slim Trio. The samples were mineralized at 450oC, and the determination of elements was performed using the absorption atomic spectrometry. The determined amounts of the examined elements may be regarded as the complementary daily demand of the organism for those elements.

 

 

ABSTRACT
udziałem niektórych mikroelementów, a wystąpienie otyłości może pośrednio wiązać się z zaburzeniem ich homeostazy. Celem pracy było określenie zawartości chromu, cynku, miedzi, manganu, żelaza i niklu (pierwiastków, które mają największy związek z wymienionymi procesami), w preparatach wspomagających odchudzanie: Bio C.L.A., Bioslank, Chudeus-syt, Fat Burner, Slim Trio. Próbki mineralizowano w temp. 450ºC, a oznaczenia pierwiastków wykonano stosując płomieniową absorpcyjną spektrometrię atomową w aparacie SOLAAR M5, firmy Thermo Elemental. Ilości wymienionych mikroelementów w badanych preparatach można traktować jako uzupełniające dzienne racje pokarmowe.

Liczba pobrań: 928