PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(2): 417-422

Rozmieszczenie i współzależności zawartości witamin B6 i B12 w różnych częściach łososi norweskich i bałtyckich
[Distribution and relationships concentration of vitamins B6 and B12 in different parts of atlantic salmons]

A.Lebiedzińska, R. Żbikowski

STRESZCZENIE
Ryby stanowią istotne źródło składników odżywczych, w tym witamin z grupy B. W niniejszej pracy oznaczano stężenie witamin B6 i cyjanokobalaminy w częściach łososi norweskich i bałtyckich pochodzących z rynku metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). W badaniach stwierdzono istotne korelacje (p<0,05; p<0,01; p<0,001) zawartości witamin B6 i B12 (cyjanokobalaminy) w badanych częściach łososi norweskich i bałtyckich.

 

ABSTRACT
Fish constitute a major part of animal protein consumption in many countries of the world. Seafood are important source of a variety of nutrients, including vitamins B6 and B12. The concentration of vitamins B6 and B12 was determined in atlantic salmons obtained from commercial sources using a high–performance liquid chromatography (HPLC). In our study significant correlations (p<0,05, p<0,01 and p<0,001) for the concentration of vitamin B6 and cyanocobalamin between analyzed parts of atlantic salmons were observed.

Liczba pobrań: 961