PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2004, 55(2): 159-164

Rola folianów w żywieniu osób starszych
[The role of folate in nutrition of the elderly]

A. Brzozowska, E. Sicińska, W. Roszkowski

STRESZCZENIE
Zbyt małe spożycie kwasu foliowego i w konsekwencji deficyt tej witaminy w organizmie może być przyczyną wielu chorób. Dla osób starszych najważniejsze konsekwencje zdrowotne związane są ze wzrostem poziomu homocysteiny we krwi, co jest czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, niektórych nowotworów, a także zaburzeń funkcji poznawczych. Aby zapobiegać tym chorobom, a co za tym idzie poprawiać jakość życia osób starszych, w Polsce, jak w wielu innych krajach, podejmuje się działania sprzyjające zwiększeniu spożycia folianów, w tym wzbogacanie produktów spożywczych. Należy jednak jednocześnie prowadzić działania edukacyjne ponieważ przy łącznym spożywaniu produktów wzbogaconych i stosowaniu suplementów diety może dojść w indywidualnych przypadkach do przekroczenia górnych dopuszczalnych poziomów spożycia folianów.

 

ABSTRACT
Inadequate folate intake and in consequence deficient of plasma folate status may have a negative impact on human health. Among elderly the most important effects are related to hiperhomocysteinemia, a significant risk factor for cardiovascular diseases, procarcinogenic effects and cognitive dysfunctions. To prevent such situation and improve the quality of life of elderly people, in Poland as in many other countries, different strategies for increasing folate intake were applied, among them food fortification. At the same time it is important to educate people because food fortification and individual diet supplementation applied together could be a risk of exceeding upper level of folate intake.

Liczba pobrań: 1290