PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 245-251

Residental factors affecting nutrient intake and nutritional status of female pharmacy students in Bydgoszcz
[Residental factors affecting nutrient intake and nutritional status of female pharmacy students in Bydgoszcz]

A. Jaworowska, G. Bazylak

STRESZCZENIE
The aim of present study was to estimate nutrient intake as well as nutritional status of undergraduate female pharmacy students from Bydgoszcz, and to investigate relationship of these factors with type of usual residence place during academic year. The 24-hour recall method was used to evaluate dietary intake of 47 subjects. Measured values of height, body mass and four skinfolds thickness were used for calculation of BMI, FFM, %FM indices. An analysis of nutritional status of studied population showed lower body mass and BMI in the sub-group of female students residing outside of their parent family. Generally, the average energy and macronutrient intake as a percentage of that suggested as appropriate were diminished in both considered sub-groups of accommodation setting. In comparison to the female students living without parents percentage of energy provided by total fat (29,9 %) was significantly less and percentage of energy from carbohydrate was significantly higher (55,4 %) than students who reside with their parents. Elevated intake of phosphorus and retinol accompanied by inadequate intake of riboflavin, calcium, iron and copper was exhibited in both residence-type related sub-groups of investigated female pharmacy students.

 

ABSTRACT
Badania podjęto w celu określenia współzależności pomiędzy miejscem zamieszkania podczas roku akademickiego a sposobem żywienia i stanem odŜywienia studentek farmacji w Bydgoszczy. Do oceny wartości odżywczej racji pokarmowych zastosowano metodę wywiadu 24-godzinnego. Ponadto wyznaczono wskaźnik masy ciała (BMI), beztłuszczową masę ciała (FFM) oraz odsetek tłuszczu w ciele (%FM). U studentek mieszkających w czasie roku akademickiego poza domem rodzinnym odnotowano niższą masę ciała oraz niższe BMI. Stwierdzono istotnie niższy procentowy udział energii pochodzącej z tłuszczów (29,9 %) oraz istotnie wyższy z węglowodanów (55,4 %) u studentek mieszkających w domu rodzinnym. Odnotowano wysokie spożycie witaminy A i fosforu oraz niewystarczające witaminy B2, wapnia, żelaza i miedzi w obu badanych grupach.

Liczba pobrań: 797