PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2016, 67(1): 17-22

Qualitative evaluation of diets of students at the University of the Third Age at Koszalin University of Technology.
[Qualitative evaluation of diets of students at the University of the Third Age at Koszalin University of Technology.]

M. Kwiatkowska, Z. Walczak

ABSTRACT
Background. Nutrition plays an important role in the elderly stage of life. A proper proportion of the individual nutritional ingredients in a diet may positively impact the ageing body. This positive influence consists in slowing down the undesired and unfavourable physiological alterations leading inevitably to the general weakness of the body.  

Objective. The aim of the paper was to perform a qualitative analysis with the Starzyńska scoring system for diets, the daily food rations (DFR), among students of the University of the Third Age at the Koszalin University of Technology (Poland).  
Material and methods. The studied materials consisted of the 7-day current records made by 79 students (16 males and 63 females) of the University of the Third Age at the Koszalin University of Technology and the measurements of body weight, height and waistline. The records were qualitatively evaluated with Starzyńska’s test.  
Results. It was found that approximately half of the students were overweight or obese. The majority consumed the recom­mended number of meals. About 44% of the students consumed animal protein with all meals. Milk and cheese were ingested daily with at least two meals by approximately 11% of the students. Fruit and vegetables are eaten on a daily basis by about 60% of the students. Almost 40% ate wholegrain bread, groats, and dried legumes. The statistical analysis of the means for the points of individual indicators did not reveal any statistically significant difference between women and men (p>0.05).  
Conclusions. Approximately ¾ of the evaluated diets were inaccurately formulated and required radical modification. The low frequency of animal protein, milk and cheese, wholegrain bread, groats and dried legume consumption may result in deficiencies in certain nutrients. Nutritional education is recommended, focusing on the correct way to formulate meals. The recorded level of overweight and obesity in the students indicates a need for a quantitative assessment of consumption considering, among others, the energy input in their diets.   
STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Żywienie odgrywa istotną rolę w wieku podeszłym. Odpowiedni udział poszczególnych składników pokarmowych w diecie może pozytywnie oddziaływać na starzejący się organizm. Pozytywne oddziaływanie polega na spowalnianiu niekorzystnych zmian fizjologicznych prowadzących nieuchronnie do ogólnego osłabienia organizmu.

Cel. Celem pracy była jakościowa ocena diet (całodziennych racji pokarmowych) uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Koszalińskiej metodą punktową według Starzyńskiej.  
Materiał i metody. Materiał stanowiły zapisy siedmiodniowego bieżącego notowania od 79 uczestników (16 mężczyzn i 63 kobiety) Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Koszalińskiej oraz pomiary masy, wysokości ciała i obwodu talii. Zapiski poddano ocenie jakościowej testem Starzyńskiej.  
Wyniki. Stwierdzono, że około połowa słuchaczy charakteryzowała się nadwagą i otyłością. Większość spożywa zalecaną ilość posiłków. Około 44% słuchaczy spożywa białko zwierzęce w wszystkich posiłkach. Mleko i sery spożywa codziennie przynajmniej w dwóch posiłkach około 11% słuchaczy. Warzywa i owoce codziennie w 3 i 2 posiłkach spożywa większość słuchaczy. W postaci surowej warzywa i owoce spożywa codziennie około 60% słuchaczy. Niecałe 40% słuchaczy spo­żywa codziennie razowe pieczywo, kasze i strączkowe suche. Analiza statystyczna średnich dla punktów poszczególnych wyróżników nie wykazała istotnie statystycznej różnicy pomiędzy kobietami i mężczyznami (p>0.05).  
Wnioski. Około ¾ ocenionych diet jest źle skomponowanych i wymaga gruntownych zmian. Wykazana niska częstotliwość spożywania białka pochodzenia zwierzęcego, mleka i serów oraz pieczywa razowego, kasz i strączkowych suchych może prowadzić do niedoborów określonych składników pokarmowych. Zaleca się edukację żywieniową w zakresie prawidłowe­go komponowania posiłków. Odnotowany poziom nadwagi i otyłości u słuchaczy wskazuje na potrzebę ilościowej oceny spożycia uwzględniając między innymi podaż energii w ich dietach. 

Liczba pobrań: 990