PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2005, 56(4): 361-370

Przeżywalność a spożycie wybranych składników pokarmowych przez mężczyzn w wieku podeszłym
[Survival and habitual nutrient intake among elderly men]

J. Kałuża, J. Dołowa, W. Roszkowski, A. Brzozowska

STRESZCZENIE
Celem pracy było określenie zależności między całkowitą przeżywalnością a stopniem realizacji norm i zaleceń żywieniowych na energię i wybrane składniki pokarmowe u starszych mężczyzn. Dane o spożyciu produktów i potraw zebrano metodą 3-dniowego bieżącego notowania wiosną 1999 roku. Okres zbierania danych o zgonach trwał od wiosny 1999 roku do 31 grudnia 2003 r. W przeciągu tego okresu zmarło 43 mężczyzn (29,5% badanych). Stwierdzono wyższe ryzyko zgonu wśród mężczyzn, którzy w mniejszym zakresie realizowali normy /lub zalecenia żywieniowe/ na węglowodany ogółem, błonnik pokarmowy, witaminy B1, B6, PP oraz potas, fosfor, magnez, cynk i miedź, a także na tłuszcz ogółem, nasycone i nienasycone kwasy tłuszczowe.

 

ABSTRACT
The aim of this paper was to determinate whether the intake of energy and nutrients was associated with all-cause mortality in the elderly men of the Warsaw region. Data on the intake of energy and nutrients were collected using a 3-day record method, in spring 1999. The mortality follow-up period lasted until December 31, 2003. During this period 43 men (29.5 % subjects) died. The all-cause mortality was higher among subgroup of elderly men with lower intake of carbohydrates, dietary fiber, vitamin B1, vitamin B6, vitamin PP, potassium, phosphorus, magnesium, zinc, copper and among subgroup of men with lower intake of total fat, saturated and monounsaturated fatty acids.

Liczba pobrań: 703