PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(1): 1-7

Programy monitoringowe realizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w zakresie zanieczyszczenia środków spożywczych mikotoksynami
[Monitoring programs realized by the State Sanitary Inspection concerning the contamination of selected foodstuffs by mycotoxins]

K. Rybińska, J. Postupolski, E. Ledzion, J. Kurpińska-Jaworska, M. Szczęsna

STRESZCZENIE
W niniejszej pracy omówiono krajowe programy monitoringowe w zakresie zanieczyszczenia wybranych środków spożywczych pochodzenia roślinnego mikotoksynami. Programy urzędowej kontroli zanieczyszczenia żywności, obejmujące mikotoksyny, tworzone są przez Główny Inspektorat Sanitarny na podstawie projektów opracowanych przez Państwowy Zakład Higieny i zatwierdzanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Omówiono wyniki oznaczania aflatoksyn w wybranych produktach spożywczych, mikotoksyn w produktach dla niemowląt i małych dzieci oraz toksyn Fusarium w produktach dla niemowląt na bazie kukurydzy zrealizowanych w ramach programów monitoringowych w latach 2004-2006.

 

ABSTRACT
National monitoring plans, concerning mycotoxins levels in foodstuffs of plant origin in Poland are showed. The official control program for contaminates in food, including mycotoxins, is created by Chief Sanitary Inspectorate, on the basis of the draft prepared in National Institute of Hygiene and approved by Chief Sanitary Inspector. Results of monitoring programme for domestic market: aflatoxins in selected foodstuffs, mycotoxins in baby food and Fusarium toxin in baby food and maize-based foodstuffs, in years 2004-2006 were presented.

Liczba pobrań: 1900