PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(2): 209-214

Produkty wzbogacone jako potencjalne źródło kwasu foliowego w żywieniu człowieka
[Fortified food products as a potential source of folic acid in human nutrition]

E. Sicińska, A. Pelc

STRESZCZENIE
Celem podjętych badań była analiza asortymentu produktów wzbogaconych w kwas foliowy na warszawskim rynku oraz ocena stanu wiedzy konsumentów na ich temat. Dane o produktach zaczerpnięto z informacji zawartych na opakowaniach - latem 2009 roku. Ponadto wśród 94 klientów sklepów przeprowadzono ankietę nt. produktów wzbogaconych. W sprzedaży dostępnych było 166 produktów z dodatkiem kwasu foliowego. Witamina ta dodawana była do płatków śniadaniowych, mąk pszennych, soków, nektarów, napojów owocowych, słodyczy, margaryn, kakao, herbat granulowanych oraz produktów mlecznych. Najliczniejszą grupę stanowiły płatki śniadaniowe oraz soki, nektary i napoje owocowe. Mniej niż połowa respondentów poprawnie zdefiniowała pojęcie „produkt wzbogacony”. Poniżej 40% badanych odpowiedziało prawidłowo na pytanie co to jest kwas foliowy. Stale rosnąca oferta produktów z dodatkiem kwasu foliowego umożliwia zwiększenie spożycia tej witaminy. Aby produkty wzbogacone spełniały pozytywną rolę w żywieniu potrzebna jest odpowiednia edukacji żywieniowa społeczeństwa.

ABSTRACT
 The aim of the study was to analysis the number and variety of food products fortified with folic acid available on the Warsaw market and to assess consumers’ knowledge about these products. Information about food products was based on label declaration, in summer 2009. In addition knowledge about fortified food was studied in the group of 94 market customers. There were 166 foodstuffs fortified with folic acid from various food categories, like breakfast cereals, wheat flour, fruit juices and drinks, sweets, margarine, instant cocoa and tea instant as well as milk products. Breakfast cereals and juices, nectars and fruit drinks were the largest groups. Less than half of market customers correctly defined term “fortified product”, less than 40% of respondents answered properly on question concerning folic acid. There is possibility to increase the folates intake by consuming various products fortified with folic acid. The wide public education is essential for increasing the role of these products in nutrition.

Liczba pobrań: 1431