PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(4): 445-452

Preferencje wyboru przypraw sypkich do potraw przez osoby pracujące zawodowo z uwzględnieniem innowacyjnych zmian w ich produkcji
[Preferences of the powdered spices choice to the meal by professionally working persons in relation to the innovative changes in their manufacturing]

G. Bortnowska, J. Kałużna-Zajączkowska

STRESZCZENIE
Przedmiotem badań była ocena preferencji i częstotliwości wyboru przypraw sypkich dostępnych w handlu detalicznym, stosowanych do potraw przygotowywanych w domu przez osoby pracujące zawodowo oraz czynników decydujących o akceptacji innowacyjnych zmian w odniesieniu do ilości i rodzaju komponentów użytych do ich produkcji. Wykazano, że ponad 80% kompozycji przyprawowych zawierało oprócz przypraw roślinnych również inne substancje smakowo-zapachowe, produkty przyprawowe i dodatki funkcjonalne, a najczęściej glutaminian sodu (MSG) i sól kuchenną (NaCl). Respondenci najbardziej akceptowali wieloskładnikowe przyprawy sypkie w produkcji których stosowano nowe technologie, umożliwiające tworzenie oryginalnych smaków, a w następnej kolejności prozdrowotne ich właściwości oraz wygodę użycia, jednak bez zmiany receptury. Kobiety deklarowały, że do potraw przygotowywanych w domu dodawały przede wszystkim przyprawy ziołowe. Mężczyźni natomiast najbardziej lubili i często wybierali przyprawy o pikantnym, wyrazistym smaku, a najchętniej wieloskładnikowe, nadające się do poprawy smakowitości wielu potraw.

ABSTRACT
 The objective of this study was to evaluate preferences and frequency choice of commercially available powdered spices, applied to the dishes prepared at home by professionally working persons as well as factors which determine the acceptance of innovative changes in relation to the number and type of components used for their manufacturing. It was shown that above 80% mixtures of spices contained except vegetable spices also other flavourings, spice-products and functional additives but mostly monosodium glutamate (MSG) and sodium chloride. The respondents mostly accepted multicomponent powdered spices, manufactured with the application of new technologies which permitted creation original tastes and next their health-promoting role as well as convenience in use however, without changes in recipe. The women declared that to the dishes prepared at home usually applied herb spices. Conversely, the men mostly liked and often chose spices with savoury and distinctive taste and most willingly multicomponent ones which were suitable for flavour improvement of many dishes.

Liczba pobrań: 1248