PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2004, 55(4): 357-362

Poziom wykształcenia matki jako czynnik różnicujący zachowania zdrowotne i rozwój fizyczny młodzieży
[The level of mother’s education as the factor which differentiates healthy behaviour and physical development of young people]

E. Suliga

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena zróżnicowania rozwoju fizycznego i wybranych zachowań zdrowotnych uczniów szkół średnich, w zależności od poziomu wykształcenia ich matek. Większą wysokość i bardziej smukłą budowę ciała oraz bardziej racjonalny sposób żywienia i więcej zachowań sprzyjających zdrowiu stwierdzono wśród uczniów mających matki z wyższym wykształceniem.

 

ABSTRACT
The aim of the study was to estimate the differentiation of the physical development and chosen health behaviour patterns of secondary-school students depending on the level of mother’s education. The greatest height and most slender body build as well as more rational eating habits and more favorable health behaviour patterns have been found among students whose mothers have higher education.

Liczba pobrań: 694