PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2004, 55(4): 297-305

Poziom polichlorowanych bifenyli w mleku kobiecym w zależności od wybranych czynników
[Levels of polychlorinated biphenyls in human milk in dependent on selected factors]

R. Pietrzak-Fiećko, S. Smoczyński, Z. Borejszo

STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki oznaczeń zawartości polichlorowanych bifenyli w mleku kobiecym. Określono zależność w poziomie PCB w mleku kobiecym od takich czynników jak: wiek i masa ciała kobiet, masa urodzeniowa niemowląt, palenie papierosów, okres karmienia piersią (3-5 doba, 2-4 tygodnie, 6-8 miesięcy) oraz pory roku. Stwierdzono obniżanie się poziomu PCB w mleku kobiecym w czasie trwania laktacji. Poziom PCB w mleku kobiecym malał wraz ze wzrostem masy ciała kobiet. Stężenie PCB w mleku zwiększało się wraz z wiekiem kobiet. Wyższe poziomy PCB oznaczono w mleku kobiet palących papierosy.

 

ABSTRACT
The contents of polychlorinated biphenyls in human milk were determined. The PCB levels in human milk were determined in relation to factors such as: age and weight of women, birthweight of the baby, smoking, period of breast-feeding (3-5 days, 2-4 weeks, 6-8 months) and season of the year. It was stated decreasing the level of PCB in human milk during lactation. PCB levels in human milk decreases with increasing weight of women. The level of PCB in human milk increases together with age of women. The higher PCB levels were determined in human milk from women smoking cigarettes.

Liczba pobrań: 857