PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2005, 56(2): 139-148

Postawa wobec żywności typu „fast-food” i jej popularność wśród młodzieży szkolnej z rejonu Mazowsza
[Popularity of „fast-food” products consumption by school youth in urban and country secondary schools from Mazowsze area]

A. Kośmider, A. Gronowska-Senger

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena częstości spożycia żywności typu “fast-food” przez młodzież gimnazjalną, pochodzącą z trzech różnych środowisk. Oceny dokonano w oparciu o ankietę przeprowadzoną jednorazowo na jesieni wśród 282 uczniów w wieku 14 lat (140 dziewcząt i 142 chłopców), uczęszczających do dwóch szkół znajdujących się w środowisku wiejskim i dwóch miejskich w rejonie Mazowsza. Wśród chłopców ze środowiska miejskiego zaobserwowano większą częstotliwość spożywania produktów zaliczanych do żywności „fast-food” w porównaniu do zamieszkujących rejony wiejskie. Dla dziewcząt nie występuje zależność pomiędzy częstotliwością spożywania takiej żywności a środowiskiem życia.

 

ABSTRACT
The aim of this study was the evaluation of frequency intake of „fast-food” products by young people in urban and country secondary schools. The group of 282 pupils (14 years) was investigated. Frequency intake was estimated using questionnaire. In the populations of boys in town frequency of consuming “fast-food” products has risen in comparison with boys from country. Three groups comprised adolescent girls (for a change) have not difference in frequency of “fast-food” consumption.

Liczba pobrań: 900