PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(2): 159-162

Porównanie sposobu żywienia ludzi starszych w latach 1990 i 2006
[The comparison of food patterns of the elder people in 1990 and 2006.]

J. Wyka, J. Biernat

STRESZCZENIE
Celem pracy było porównanie sposobu żywienia kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 60 lat w oparciu o badania wykonane w latach 1990 i 2006 w kilku miastach Polski Zachodniej. W roku 1990 grupę badanych stanowili mieszkańcy Wrocławia, Kalisza i Opola (kobiety n=89 i mężczyźni n=11), natomiast w 2006 roku osoby z Wrocławia (kobiety n=84 i mężczyźni n=16). W badaniu wykorzystano trzykrotny wywiad o spożyciu z ostatnich 24 godzin. Otrzymane wyniki porównano z obowiązującymi dla tej grupy wiekowej normami i zaleceniami żywieniowymi. W średniej racji pokarmowej kobiet w 1990 roku wykazano 2130 kcal a w 2006 roku - 1455 kcal, w grupie mężczyzn odpowiednio 2657 kcal i 1581 kcal. W badanych latach podaż tłuszczów uległ korzystnemu zmniejszeniu (z ok. 180% realizacji zaleceń do ok. 120%). Wykazano nieprawidłową tendencję do zmniejszenia spożycia węglowodanów, które w 2006 roku stanowiły ok. 70% zaleceń. W grupie kobiet wykazano zarówno w 1990 jak i w 2006 roku niedobory witamin: C, B1, B2 oraz wapnia i żelaza.

ABSTRACT
 The comparison of food patterns of people over 60 years old from a few cities of Western Poland was the aim of this study. In 1990 year, inhabitants of Wroclaw, Kalisz and Opole (women n=89 and men n=11) and in 2006 year from Wroclaw (women n=84 and men n=16) were examined. The studies were carried out with the use of triple 24-h dietary recall. Results obtained were compared with Polish and WHO recommended dietary allowances (RDA) for people with low physical activity aged over 60. An average women’s food ratio in 1990 reached 2130 kcal, in 2006 – 1455 kcal, in group of men – 2657 kcal and 1581 kcal respectively. The supply of fat in examined years appeared to be lower (from 180% of recommendation to 120%). According to 1990 and 2006 data, the incorrect tendency to decrease intake of carbohydrates was noted (70 % of recommendation in 2006) and it may be the major cause of very low supply of energy in 2006. In addition, in group of old women insufficient intake of vitamins: C, B1, B2 and also calcium and iron was demonstrated.

Liczba pobrań: 1840