PODZIĘKOWANIA DLA RECENZENTÓW

12-12-2014

Redaktorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim Recenzentom za poświęcony czas i trud włożony w recenzowanie prac nadesłanych do publikacji w Rocznikach Państwowego Zakładu Higieny. Dziękujemy za staranność, wnikliwość i terminowość recenzji. Utrzymanie wysokiego standardu czasopisma nie byłoby możliwe bez udziału Recenzentów. Wykaz nazwisk recenzentów w 2014 roku zamieszczony jest w zakładce ‘Lista recenzentów’.

« powrót