PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(4): 633-640

Podaż kwasu foliowego w racjach pokarmowych wrocławianek w wieku 20-25 lat oraz ocena wiedzy o jego znaczeniu dla zdrowia
[Folic acid intake in daily food rations of 20-25 years old women from Wrocław and assessment of knowledge about its importance for health]

J. Wyka, J. Mikołajczak

STRESZCZENIE
W średniej całodziennej racji pokarmowej 50 młodych kobiet z Wrocławia wykazano niewystarczające spożycie kwasu foliowego (282 mcg), które realizowało 70,5% zaleceń Programu Pierwotnej Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej. Zaledwie 8% badanej grupy kobiet w wieku prokreacyjnym stosowało codzienną suplementację kwasem foliowym. W badanej grupie kobiet wykazano niski poziom wiedzy o znaczeniu tej witaminy dla zdrowia oraz potrzebę wzmoŜonej edukacji prozdrowotnej przyszłych matek.

 

ABSTRACT
The mean folic acid content in the diets of 50 young women from Wroclaw was 282 mcg and complied in 70,5% of recommended intake in prophylactic of neural tube defects. Only 8% of women used peri-conceptional folate supplementation every day. In the examined group low knowledge about importance of folic acid in health was noticed. Educational interventions are required to inform women at childbearing age of the benefits resulting from supplementation of diet with folic acid.

Liczba pobrań: 1026