PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2000, 51(2): 163-166

Planowanie posiłków i jego związek ze stanem odżywienia dzieci w wieku przedszkolnym (2-4 lat) w Egipcie
[Meal planning and its relation to the nutritional status of pre-school children (2-4 years old) in Egypt]

К. Omar Aref Omar

ABSTRACT

The nutritional status of children (2-4 years old) depends to great extent on the type of food they eat. The meal planning in the family is affected by many factors especially nutritional habits, social-economic status of the family and the availability of food. This paper presents the results of the questionnaire studies of nutrition of pre-school children in Egypt with the special emphasis given to social-economic status and education level in the families. The results show the relationship between education, availability, size of family and nutritional quality of meals planning by housewife.

 

STRESZCZENIE

Poziom odżywienia dzieci zależy w znacznym stopniu od rodzaju spożywanej przez nie żywności. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących żywienia dzieci w wieku przedszkolnym (2-4 lat) w Egipcie, ze szczególnym uwzględnieniem statusu społecznoekonomicznego i poziomu wykształcenia rodzin. W badaniach wykazano zależność między wykształceniem, dostępnością żywności, wielkością rodziny a jakością żywieniową posiłków przygotowywanych przez matki.

Liczba pobrań: 1568