PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2006, 57(1): 31-38

Oznaczanie pozostałości chloramfenikolu w tkankach zwierząt metodą LC-MS/MS
[Determination of chloramphenicol residues in animal tissues by LC-MS/MS method]

L. Rodziewicz, I. Zawadzka

STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono metodę potwierdzającą oznaczania chloramfenikolu w tkance mięśniowej zwierząt przy zastosowaniu techniki LC-MS/MS spełniającej zalecenia Decyzji Komisji nr 2003/181/WE i nr 2002/657/WE

 

ABSTRACT
A liquid chromatographic method with mass spectrometric determination and identification (LC-MS/MS) for the determination of chloramphenicol (CAP) in tissues of animal origin was presented. Homogenized samples were extracted with ethyl acetate and evaporated to dryness followed by a clean-up using the liquid-liquid distribution between acetonitryle and hexane. Chloramphenicol was determined by LC-MS-ESI-MS in negative mode. There was used Phenomenex column with the mixture of acetonitrile-water as a mobile phase. The method was validated according to the criteria of Decision Commission No 2002/657/EC. Samples were fortified at CAP levels between 0.1 and 0.45 ng/g with 5d- CAP as internal standard. Recoveries for the level 0.3 ng/g were in the range 76.3-100.3%. Limit of decision (CCα) was between 0.137-0.205 ng/g. Limit of quantification (LOQ) – 0.1 ng/g.

Liczba pobrań: 1185