PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2005, 56(4): 323-330

Oznaczanie ochratoksyny A w przyprawach kulinarnych
[Determination of ochratoxin A in spices]

L. Czerwiecki, G. Wilczyńska

STRESZCZENIE
Opisano metodę oznaczania ochratoksyny w przyprawach kulinarnych takich jak: kolendra, goździki, imbir, papryka i pieprz czarny. W zależności od rodzaju matrycy stosowano ekstrakcję metanolem z wodą (80/20) lub roztworem 1% NaHCO3 oraz różne warianty oczyszczania ekstraktów na kolumnach IAC. Najbardziej przydatnym rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym dla większości przypraw był roztwór 1% NaHCO3. W przypadku goździków żadna z metod ekstrakcji i oczyszczania nie zapewniała prawidłowych rezultatów oznaczenia. Średni odzysk metody w zależności od rodzaju próbki wynosił od 61 do 82 %, a RSD % (względne odchylenie standardowe) zawierało się w granicach 1,4 do 7,8. Granice wykrywalności (LOD) i oznaczalności (LOQ) wynosiły, odpowiednio 0,02 i 0,06 μg/kg. W próbkach przypraw stosowanych w trakcie badań nad metodą wykryto ochratoksynę A w ilościach od 3,4 do 4,6 μg/kg.

 

ABSTRACT
The method of determination of ochratoxin A in some spice: coriander, cloves, ginger, paprika, black pepper was described. Dependent on kind of matrix, extraction with metanol/water (80/20) or with solution of 1% NaHCO3 and several variants of clean-up on IAC columns were investigated. The most useful extraction solvent appeared water solution of 1% NaHCO3. In case of cloves only, none of the methods of extraction and clean-up variants was appropriate. The mean recovery of the method, dependent on kind of sample, was 61 – 82% and RSD % 1.4 and 7.8. The estimated LOD and LOQ were 0.02 and 0.06 μg/kg, respectively. In samples of spice used for method preparation, ochratoxin A was detected on the level 3.4 – 4.6 μg/kg.

Liczba pobrań: 857