PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 1999, 50(2): 139-144

Oznaczanie jonów jodkowych w solach kuchennych i preparatach leczniczych metodą woltamperometryczną oraz spektrofotometryczną
[Determination of the iodide ions content in the edible salts and the medical preparations by spectrophotometric and voltamperometric methods]

W. Rzeszutko , M. Stolarczyk , A. Apola

ABSTRACT

In this paper the spectrophotometric and voltamperometric methods for the determination of the iodide ions content are presented. The conformity of the edible table salts iodisation to the Polish Standards and to the contests declared by the producer was verified.

Liczba pobrań: 1761