PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(3): 289-292

Okres dializoterapii a sposób żywienia pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek
[The period of dialysis and nutritional habits of patients with the end stage renal disease.]

A. Wyszomierska, J. Puka, J. Myszkowska-Ryciak, L. Narojek

STRESZCZENIE
Celem przeprowadzonego badania była analiza wpływu okresu hemodializoterapii na wartość energetyczną i zawartość wybranych składników pokarmowych 38 pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek. Wykazano, że dłuższy czas leczenia dializami korzystnie wpływał na wartość energetyczną diety oraz zawartość białka w żywieniu badanej grupy pacjentów. Ponadto wykazano m.in.: zbyt niską zawartość białka, energii, żelaza i wapnia oraz zbyt wysoką - nasyconych kwasów tłuszczowych. Ze względu na potrzebę zmian sposobu żywienia pacjentów hemodializowanych powinni oni być objęci edukacją żywieniową prowadzoną przez wykwalifikowanego dietetyka.

ABSTRACT
 The influence of dialysis’s period on energy and selected nutrients intake was examined on 38 patients with end stage renal disease. The longer period of dialysis caused higher energy and protein content in daily food rations. Furthermore lower intake of energy, protein, iron and calcium were observed as well as too high level of saturated fatty acids comparing to recommendations. Our data strongly suggest that constant dietician care might be essential to correct nutrients intake and prevent possible deficiencies among patients with the end stage renal disease.

Liczba pobrań: 840