PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 229-235

Ocena zwyczajów żywieniowych w wybranym środowisku wiejskim regionu radomskiego obecnie i w przeszłości
[The present and past nutritional behaviours in selected country communities of Radomian region]

A. Gronowska-Senger, J. Obiała

STRESZCZENIE
Ocena zwyczajów żywieniowych w wybranym środowisku wiejskim regionu radomskiego obecnie i w ubiegłym stuleciu. stanowiła przedmiot tych badań. dane uzyskano za pomocą wywiadu ankietowego zawierającego dwie części: dotyczącą zwyczajów żywieniowych obecnie i w przeszłości. Stwierdzono zmiany zwyczajów żywieniowych, wyrażającą się wzrostem udziału w spożyciu produktów zwierzęcych, owoców i warzyw oraz przejmowaniem miejskich wzorców żywieniowych. Obserwowano spadek sezonowości spożycia.

 

ABSTRACT
Evaluation of the nutritional behaviours among selected country communities of Radomian region presently and over last century was carried out. The data were collected using food-consumption patterns questionnaire containing two parts: present nutritional behaviours and past one. It was found out that nutritional behaviours in the country communities changed. Increase of animal products, fruit and vegetables consumption as well as new municipal nutritional patterns was observed. Also the decrease of seasonal food consumption took place.

Liczba pobrań: 1201