PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(4): 609-615

Ocena zawartości wybranych mikro- i makroelementów w całodziennych racjach pokarmowych kobiet o niskiej aktywności fizycznej
[Evaluation of minerals contents in daily food rations of low physically active women]

M. Bronkowska, I. Karcz

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena pobrania składników mineralnych z całodziennymi racjami pokarmowymi kobiet o niskiej aktywności fizycznej. W badaniach zastosowano trzykrotny wywiad o spoŜyciu w ciągu 24 godzin oraz historię żywienia. Stwierdzono bardzo niskie spożycie wapnia, żelaza, potasu, cynku i miedzi.: wapnia - 47,9% zalecanej normy żelaza – 65% zalecanej normy, potasu, cynku i magnezu od 55% do 68% zalecanej normy. Nie wykazano istotnych różnic w spożyciu składników mineralnych przez kobiety zróżnicowane pod względem wieku i wykształcenia. Badania wykazały bardzo niskie spożycie mleka i produktów mlecznych, produktów zbożowych oraz warzyw i owoców, które są istotnym źródłem składników mineralnych.

 

ABSTRACT
The aim of the paper was to assess the minerals contents in daily food rations of low physically active women. The data on minerals intake were collected using 24–hour recall and diet history questionnaire. The intake of Ca, Fe, K, Zn and Mg was very low; Ca – 47,9% of recommended level, Fe – 65% of recommended level, K, Zn and Mg from 55% to 68% of recommended level. The study showed unsatisfactory low consumption of milk and dairy products, cereal products, vegetables and fruits, which are rich source of minerals.

Liczba pobrań: 945