PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(3): 533-540

Ocena zawartości witamin w racjach pokarmowych kobiet o niskiej aktywności fizycznej
[Assessment of vitamins contents in the food rations of low physically active women]

M. Bronkowska, I. Karcz

STRESZCZENIE
Oceniono zawartość witamin w racjach pokarmowych kobiet o małej aktywności fizycznej (n=100). W badaniu zastosowano wywiad o spożyciu w ciągu 24 godzin oraz historię żywienia. W całodziennych posiłkach stwierdzono niskie pobranie witamin B1, B2 i B6. Witamina B1 pokrywała 64,7% normy, witamina B2 – 81,2% normy, witamina B6 – 72,2% normy, niacyna – 63,5% normy oraz folacyna – 71,8% normy. Nie wykazano statystycznie istotnych różnic w spożyciu witamin przez kobiety zróżnicowane pod względem wieku i wykształcenia.

 

 

ABSTRACT
The aim of paper was to assess the vitamins of low physically active women (n=100). The information about vitamins intake were collected using 24–hour recall and diet history questionnaire. The intake of vitamins B1, B2, and B6 was too low. Vitamin B1 – 64.7% recommended level, vitamin B2 – 81.2% recommended level, vitamin B6 – 72.2% recommended level, niacin – 63.5% recommended level and folacin – 71.8% recommended level. The study showed unsatisfactory low consumption of milk and dietary products, cereal products, vegetables and fruits.

Liczba pobrań: 940