PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(2): 151-157

Ocena wybranych cech stylu życia kształtujących stan zdrowia 16-18 letnich dziewcząt. Cz. II. Zwyczaje żywieniowe
[Assessment of selected features of the lifestyle being conducive to the state of health of 16-18 years old girls. Part. II Nutritional habits]

E. Piotrowska, A. Żechałko-Czajkowska, J. Biernat, J. Mikołajczak

STRESZCZENIE
W badaniach analizowano zwyczaje żywieniowe 409 dziewcząt 16-18 letnich z Wrocławia. Są one jednym z trzech elementów kształtujących postawy zdrowotne dziewcząt. W tej części pracy wykazano najczęściej popełniane błędy żywieniowe: nieregularność spożywania posiłków u 73% dziewcząt, nieprawidłowa ich liczba u około 60% dziewcząt, pomijanie I śniadania przez około 15%, a drugiego przez około 20% dziewcząt, przesunięcie pory głównego posiłku na późne godziny wieczorne lub nocne oraz regularne pojadanie u 53,0% dziewcząt.

ABSTRACT
 The aim of the study was to analyze nutritional habits of 409 16-18 year old girls from Wrocław. They are one of three elements shaping health attitude of girls. This research indicates mostly committing nutritional mistakes of the girls e.g.: irregularity of meals consumption 73% of girls, incorrect number of meals about 60% of girls, omission of breakfast about 15% of girls and lunch 20% of girls, movement of main meal up to late evening and night hours, and regular snaking meals 53,0% of girls.

Liczba pobrań: 1751