PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 1998, 49(1): 67-72

Ocena wpływu grzyba Metarhisium anisopliae na redukcję liczebności Blattella germanica L.
[Evaluation of the effect of Metarhisium anisopliae on reduction of numbers of Blattella germanica L.]

K. Żukowski , C. Bajan, E. Popowska -Nowak

ABSTRACT

Effectivenes of infestation B. germánica L. with strains of M. anisopliae originating from different regions of Poland. The tested strains have caused high mortality of the test insect. Especially effective in reduction were strains Browsk and Pruszyn, which even at relatively low spore density caused high mortality of examinated insects.

 

STRESZCZENIE

Oceniono skuteczność porażania B. germanica L. przez szczepy grzyba M. anisopliae pocho­dzące z różnych okolic Polski. Testowane szczepy powodowały dużą śmiertelność wśród do­świadczalnych owadów. Szczególnie skuteczne w redukcji liczebności badanych populacji pru­saków były szczepy Browsk i Pruszyn, które nawet przy stosunkowo niskiej gęstości zarodników grzyba wywoływały wysoką śmiertelność wśród doświadczalnych owadów.

Liczba pobrań: 830