PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2004, 55(2): 165-169

Ocena wartości odżywczej wybranych mięczaków
[Assessment of the nutritional value of certain molluscs]

A. Lebiedzińska, I. Zdrojewska, P. Szefer

STRESZCZENIE
Praca zawiera wyniki badań zawartości białka, tłuszczu, wody, popiołu, kaloryczności i witamin grupy B (B1, B2, B6, PP) w małżach, kalmarach i ośmiornicach filipińskich. Zawartość składników odżywczych oznaczono powszechnie stosowanymi metodami w analizie żywności, a witaminy metodami mikrobiologicznymi. Analizowane mięczaki odznaczają się wysoką wartością odżywczą, dostarczają dużo białka wraz z niewielką ilością energii. Badane małże zawierały średnio od 15,3 do 17,2 procent białka przy zawartości tłuszczu od 2,5 do 2,89 procent. Zawartość ryboflawiny w surowych małżach wynosiła 0,304 mg/100 g.

 

ABSTRACT
The aim of this study was to determine levels of protein, fat, carbohydrates, vitamins B, as well as energy value in fish products available on domestic market. Nutrition value of the analyzed products was determined by analytical methods applying in food chemistry. Concentrations of thiamine, riboflavin, niacin and vitamin B6 were determined by microbiological methods. Considering high nutritive value, the analyzed seafood products are recommended as valuable ingredient of diet.

Liczba pobrań: 1928