PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(2): 427-435

Ocena wartości odżywczej diet odchudzających
[Assessment of the nutritional value of slimming diets]

A. Wawrzyniak, J. Hamułka, K. Kiełek

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena wartości odżywczej diet popularyzowanych w prasie kobiecej. Do badań wybrano 12 diet z czasopism publikowanych w latach 2004 - 2005. W większości analizowanych diet zawartość składników odżywczych odbiegała od wartości zalecanych. Odnotowano nieprawidłową podaż energii, jak też błonnika, w połowie z ocenianych diet, a białka i tłuszczu w co trzeciej z nich. Ponadto analizowane diety dostarczały zbyt mało wapnia, żelaza i miedzi oraz witamin z grupy B tj. witaminy B1 i B2.

 

ABSTRACT
The aim of the study was assessment of the nutritional value of slimming diets published in women’s magazines. For this purpose, 12 diets from the magazines issued in the years 2004 - 2005 were chosen. In the most of analysed diets, content of nutrients differed from the recommended values. The abnormalities mainly applied to incorrect supply of energy and dietary fibre, in half of them, and protein and fat in one third of them, as well as insufficient supply of calcium, iron, copper and most of analysed B group vitamins e.g. vitamin B1 and B2 were noticed.

Liczba pobrań: 1125