PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2012, 63(4): 447-453

Ocena wartości odżywczej całodziennych racji pokarmowych dzieci uczęszczających do warszawskich szkół podstawowych
[Evaluation of nutritive value of daily food rations consumed by children attending to primary schools in Warsaw]

K. Wolnicka, J. Jaczewska-Schuetz, A. Taraszewska

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Żywienie zbiorowe w szkołach stanowi ważny element prawidłowego sposobu żywienia dzieci i młodzieży.
Cel. Celem badań była ocena wartości odżywczej całodziennych racji pokarmowych uczniów warszawskich szkół podstawowych spożywających obiady serwowane w szkole w porównaniu do uczniów nie spożywających takich obiadów w szkole.
Materiał i metoda. Badania przeprowadzono na przełomie 2009/2010 roku wśród 380 uczniów w wieku 11-13 lat z klas V i VI uczęszczających do pięciu, losowo wybranych warszawskich szkół podstawowych. W badaniach wykorzystano metodę wywiadu o spożyciu z ostatnich 24 godzin poprzedzających badanie.
Wyniki. Regularne spożywanie obiadów w szkole deklarowało 45,5% uczniów. Nie zaobserwowano istotnych różnic w wartości energetycznej diety oraz w zawartości większości składników odżywczych pomiędzy uczniami korzystającymi z obiadów w szkole a nie korzystającymi z tych posiłków. Cechą różnicującą obie badane grupy była zawartość sodu i jodu w dietach. Zawartość sodu w diecie dzieci spożywających obiady w szkole wynosiła odpowiednio 3278±1251 mg, a w diecie dzieci nie spożywających obiadów w szkole - 2919±863 mg (pw szkole wynosiło 136±70,5 µg, a w grupie dzieci nie spożywających tych posiłków w szkole - 102±59 µg (p
Wnioski. Wnioski. Regularne spożywanie obiadów w szkole nie wpływało na poprawę sposobu żywienia badanej grupy dzieci. W celu poprawy żywienia należałoby wprowadzić obligatoryjne standardy żywieniowe oparte na normach żywienia odnośnie wartości odżywczej szkolnych posiłków obiadowych.

ABSTRACT
Background. Meals served in schools are significant part of proper nutrition of children and adolescents.
Objective. The aim of the study was to compare nutritive value of daily food rations intake by children attending to primary schools in Warsaw who consumed school lunches regularly with those who don’t consume school lunches.
Material and Method. From 2009 to 2010, 380 children in age 11-13 years attending to five randomly selected schools from Warsaw were enrolled. Dietary intake was assessed by using 24h dietary recall for 1 day before the egzamination.
Results. 45,5% of examined children declared the consumption school lunches regularly. There was no significant differences in energy and most of the nutrient intake between children who consumed school lunches regularly and children, who didn’t eat lunches in school. The exception was sodium and iodine intake which was higher in children who regularly consumed school lunches. Sodium intake in children who consumed school lunches regularly was 3278±1251 mg and in the group of children who didn’t consume lunches in school - 2919±863 mg (pchildren who consumed school lunches regularly was 136 ±70.5 µg and in the group of children who didn’t consume lunches in school - 102±59 µg (p
Conclusions. Regular consumption of school lunches did not improve the nutritional habits of examined school-aged children from Warsaw. Obligatory standards based on nutritional recommendations relating to nutritional value of school lunches should help to improve the schoolchildren nutrition.

Liczba pobrań: 1378