PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2005, 56(1): 57-65

Ocena stanu wysycenia organizmu witaminami antyoksy-dacyjnymi C i E oraz ich wpływ na wydolność fizyczną młodych sportowców
[The evaluation of the state of saturation of the organism with antioxidant vitamins C and E and their influence on the physical efficiency of young sportsmen]

A.K. Hyżyk, J. Romankow

STRESZCZENIE
Przeprowadzono badania i ceniono spożycie witamin C i E, stan wysycenia organizmu tymi witaminami oraz ich wpływ na wydolność fizyczną młodzieży uprawiającej sporty o charakterze wytrzymałościowo-szybkościowym, takie jak pływanie, kajakarstwo i wioślarstwo. Wykazano, że młodzi zawodnicy odżywiali się prawidłowo, także w zakresie zaopatrzenia w witaminy C i E, stan wysycenia organizmu tymi witaminami był optymalny, a wydolność fizyczna statystycznie istotnie wzrastała pod wpływem odżywiania wzbogaconego w dodatkowe ilości witaminy C w postaci owoców kiwi i witaminy E w kapsułkach.

 

ABSTRACT
The presented research project involved investigations aiming at assessing, on the basis of the consumption anamnesis from the last 24 hours, the method of nutrition concerning the supply with vitamin C and E, the state of saturation of the organisms with these vitamins by determining their concentrations in the blood serum employing the high performance liquid chromatography (HPLC) method and, on the basis of the step test (according to Mazur and co-workers), the physical efficiency of young persons practicing various sports of the endurance – high-speed nature such as swimming, canoeing and rowing. Investigations were carried out in two 30-person groups of which one ate food supplemented with C and E vitamins, whereas the other one obtained plain, unsupplemented food. In the course of the performed experiments, it was found that young sportsmen were nourished properly and adequately to the sports disciplines they practiced. It also referred to the supply in vitamins C and E. The state of the saturation of their organisms with these vitamins was optimal as evidenced by their concentrations in the blood serum and their physical efficiency was quite satisfactory. The performed statistical analysis showed a significant correlation between the nutrition of sportsmen supplemented with

Liczba pobrań: 2212