PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(4): 353-356

Ocena spożycia witamin i składników mineralnych z suplementami diety wśród kobiet karmiących
[Assessment of vitamins and minerals intake with supplements during breast-feeding]

A. Wawrzyniak, J. Hamułka, K. Gorzel

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena spożycia suplementów diety wśród kobiet karmiących piersią. Badaniem objęto 73 kobiety w przedziale wiekowym 19-42 lata pochodzące z województwa lubelskiego. Informacje na temat stosowania suplementów diety w trakcie karmienia piersią uzyskano na podstawie badania ankietowego. Uzyskane wyniki posłużyły do obliczeń spożycia witamin i składników mineralnych pochodzących z suplementów diety. Stwierdzono, iż podczas karmienia 48% ankietowanych kobiet przyjmowała suplementy diety. Średnie spożycie witamin B2 (113%), B6 (120%), folianów (144%) oraz witaminy D (166%) z suplementów wynosiło powyżej 100% wartości dopuszczonych normą. Najwyższe średnie spożycie, które wynosiło 229% wartości zalecanego dziennego spożycia uzyskano dla żelaza, natomiast najniższe na poziomie 10-35% wartości normy dla witaminy A (33%), wapnia (11%), selenu (12%) i magnezu (20%). Blisko 100% realizację normy spożycia z suplementów diety uzyskano w przypadku witaminy C (93%), E (102%), PP (105%), B1 (107%) oraz cynku (99%).

ABSTRACT
 Assessment of supplements intake during breast-feeding was aim of the work. Seventy three women were examined in age 19-42 years coming from the Lublin province. The information about applying supplements during breast-feeding was obtained using questionnaire method. Achieved results served for calculations of taking vitamins and minerals coming from supplements. During breast-feeding 48% women accepted supplements. Average intakes of vitamin B2 (113%), B6 (120%), folic acid (144%) and vitamin D (166%) from supplements were above 100% recommended values. The highest average consumption was noted for iron (229 % of recommended value), however the lowest on level 10-35% recommendations for vitamin A (33%), calcium (11%), selenium (12%) and magnesium (20%). Nearly 100 % of the norm realization was obtained in case of the vitamin C (93%), E (102%), PP (105%), B1 (107%) and zinc (99%).

Liczba pobrań: 1171