PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 205-210

Ocena spożycia sodu, z uwzględnieniem sodu z soli kuchennej jako jego źródła w wybranej populacji warszawskiej
[Sodium intake including salt as its source in selected Warsaw population]

D. Czerwińska, A. Czerniawska

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena spożycia sodu z uwzględnieniem sodu pochodzącego z soli kuchennej dodawanej do potraw. W okresie grudzień 2004 – marzec 2005 rok przebadano 21 kobiet i 21 męŜczyzn w wieku 20-31 lat, mieszkających w Warszawie. Średnie spożycie sodu wśród zbadanych osób wielokrotnie przekraczało zalecenia. Mężczyźni spożywali istotnie statystycznie więcej sodu niż kobiety, poniewaŜ więcej solili potrawy podczas przygotowywania oraz częściej jadali słone produkty. Głównym źródłem sodu w dietach badanych była sól dodawana podczas obróbki kulinarnej żywności (u kobiet) lub produkty przemysłowo przetworzone (u mężczyzn). Ilość sodu pochodząca z produktów solonych ze względów technologicznych oraz zawierających naturalnie sód wystarcza na pokrycie zapotrzebowania.

 

ABSTRACT
The aim of study was to evaluate sodium intake by 21 women and 21 men, aged 20- 31, living in Warsaw, including sodium from table salt. The study was conducted from November 2004 to March 2005. The mean sodium intake exceeded many times the recommendations. Men added more salt to meals then women, and they also ate salty products more often. The main source of sodium was salt added during preparation of meals (women) or processed food (men). The amount of sodium from products salted due to technological reasons and present naturally in foods is high enough to meet requirements for this nutrient.

Liczba pobrań: 3189