PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 177-183

Ocena sposobu żywienia z elementami stylu życia kobiet o małej aktywności fizycznej. spożycie wybranych składników pokarmowych
[Assessment of food intake and lifestyle of low physically active women. Intake of selected nutrients]

M. Bronkowska

STRESZCZENIE
Oceniono sposób żywienia z elementami stylu życia kobiet (n=100) o małej aktywności fizycznej. Zastosowano metodę trzykrotnego wywiadu o spożyciu z ostatnich 24 godzin oraz historię żywienia (m.in. zwyczajowa dzienna liczba posiłków, częstotliwość spożywania produktów). Na podstawie analizy jakościowej sposobu żywienia wykazano wśród 52% badanych kobiet dużą nieregularność w przyjmowaniu posiłków. W średniej racji pokarmowej udział energii pochodzącej z tłuszczu, białka i węglowodanów wynosił kolejno 39,1%, 13,4%, 47,5%. Badanym kobietom obliczono także BMI. Wykazano występowanie nadwagi u 31% kobiet.

 

ABSTRACT
In this paper food intake of low physically active women (n=100). The information about food intake were collected using 24–hour recall and diet history questionnaire. In the average food ratio the energy from fat (39,1%) and protein (13,4%) was higher and from carbohydrates was lower (47,5%) than recommended level. The intake of aterogenic nutrients was improperly high: saturated fatty acid (120% of recommendation), dietary cholesterol (137%) and animal protein (119%).

Liczba pobrań: 945