PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(3): 241-245

Ocena sposobu żywienia studentów Akademii Rolniczej w Szczecinie w 2006 roku. Cz. III. Spożycie kawy, herbaty, alkoholu i palenie papierosów
[Nutrition mode evaluation among University of Agriculture students in Szczecin in 2006. Part III. Coffee, tea, alcohol, smoking.]

T. Seidler, M. Szczuko

STRESZCZENIE
Przedmiotem badań była ocena wielkości spożycia kawy, herbaty, alkoholu, palenia papierosów oraz spożycia narkotyków wśród studentów Akademii Rolniczej w Szczecinie. W badaniach uczestniczyło 126 osób (w większości kobiety). Otrzymane wyniki wskazywały, że ok. 53-73% studentów sporadycznie pije alkohol. Preferencje w wyborze rodzaju alkoholu były zróżnicowane. Kobiety wybierały częściej piwo a mężczyźni - wino. Palenie papierosów praktykowało 40% studentów i 27% studentek. Wśród studentów bardziej było popularne picie kawy niż herbaty. Około 11% badanych miało kontakt z narkotykami. Najczęściej była to marihuana. Spożywanie narkotyków określano jako epizodyczne.

ABSTRACT
 The objective of this inquiry study carried out in the midst of Szczecin University of Agriculture students, was to define the alcohol, coffee, tea and drugs consumption and also smoking. About 53 – 73% of the students declared to drink alcohol. Women preferred bear and men – wine. Smoking was practiced by 40% of men and 27% of women. Students from Szczecin preferred to drink coffee than tea. About 11% of the group of students has had episodic contact with drugs. Mostly with marihuana.

Liczba pobrań: 1262