PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(2): 163-166

Ocena sposobu żywienia studentów Akademii Rolniczej w Szczecinie w 2006 roku. Cz. II. Spożycie żywności wzbogaconej i suplementów
[Nutrition mode evaluation among Academy of Agriculture students. Part II. Consumption of enriched food and supplements]

M. Szczuko, T. Sedler

STRESZCZENIE
Celem badania było określenie zakresu spożycia żywności wzbogaconej i stosowania suplementacji diety wśród studentów Akademii Rolniczej w Szczecinie. Liczebność grupy wynosiła 126 osób (w większości kobiety). Informacje na temat spożycia pozyskano metodą wywiadu. Otrzymane wyniki wskazywały, że 68,8% osób spożywało produkty wzbogacone. Wśród nich przeważały soki (31,4%). W dalszej kolejności były przetwory mleczne i płatki śniadaniowe. Produkty wzbogacone włączano zwykle do I śniadania. Suplementację diety stosowało 49,2% studentów, z reguły z własnej inicjatywy. Wśród suplementów przeważały preparaty witaminowo-mineralne (46,8% ankietowanych).

ABSTRACT
 The purpose of this study was to evaluate intake of enriched food and diet supplementation by 126 Academy of Agriculture students (mostly women). The information was taken by “Face to face” interview. Enriched food was eaten by 68,8% of the persons. Mostly were used juices (31,4%), milk products and breakfast cereals, especially during breakfast. Supplementation was practiced by 49,2% students, by own decision. Predominantly they were vitamin and mineral confections (46,8% interview participants).

Liczba pobrań: 1959