PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(1): 75-82

Ocena sposobu żywienia studentek z kierunku wychowania fizycznego podczas letniego obozu sportowego
[Evaluation of the way of nutrition of the Physical Education students during the summer sports camp]

J. Eksterowicz, M. Napierała

STRESZCZENIE
Celem niniejszej pracy była próba oceny wyżywienia 25 studentek z kierunku wychowania fizycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na 10 dniowym letnim obozie sportowym oraz określenia czy ilość zjadanych pokarmów pokrywa koszt energetyczny wydatkowany podczas ćwiczeń ruchowych. Obliczenia wartości odżywczych jadłospisów dokonano posługując się programem komputerowym „Wikt” i porównano go z zaleconymi normami. Stwierdzono, że u badanych kobiet wyżywienie dostarczało zbyt mało energii. Powstał tzw. ujemny dobowy bilans energetyczny, który skutkował obniżaniem się masy ciała, a szczególnie tkanki tłuszczowej.

 

ABSTRACT
The aim of the present paper is to try to evaluate the diet of 25 Physical Education students from Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz during a 10-days summer sports camp and to find out if the amount of food eaten covers the energetistic cost spent during motor exercises. To count nourishing values of the menu, computer program “Wikt” was used, the program of the Institute of Food and Nutrition, and the results were compared with the norms recommended. The diet contained too little energy for the tested women. There occurred so-called adverse 24h energetistic balance, in consequence of which – the decrease of body mass, especially fat tissue.

Liczba pobrań: 2185