PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(4): 467-472

Ocena sposobu żywienia i suplementacji u ludzi starszych z chorobami sercowonaczyniowymi z terenu Warszawy
[Nutritional habits and supplementation of elderly people with cardiovascular diseases from Warsaw]

A. Tokarz, A. Stawarska, M. Kolczewska

STRESZCZENIE
Dokonano oceny sposobu żywienia osób starszych (46 kobiet i 40. mężczyzn) z chorobami sercowo-naczyniowymi. Zastosowano metodę wywiadu o spożyciu z ostatnich 24. godzin poprzedzających badanie. Ankiety sporządzano w okresie od lutego 2006r. do maja 2006r. Uzyskane wyniki wykazały, że żywienie badanej grupy odbiegało od zasad racjonalnego żywienia. Cechował je zbyt duży udział procentowy energii pochodzącej z tłuszczu i węglowodanów. Stwierdzono ponadto brak wypełnienia poziomu bezpiecznego spożycia na większość składników mineralnych; jedynie fosfor był dostarczany w nadmiarze. Analiza diet badanych osób starszych wykazała przekroczenie bezpiecznego poziomu spożycia na witaminy A, B12, a także w niewielkim stopniu na witaminę C. Wskazano na duże niedobory witaminy D i folianów. Uzyskane wyniki wskazują na nieprawidłowości w stosowaniu suplementacji. Zwłaszcza wystąpiło nadużywanie preparatów zawierających witaminy: A, E, C i B. Jednocześnie nie przywiązywano znaczenia do uzupełniania niedoborów związanych ze składnikami mineralnymi.

 

ABSTRACT
Dietary habits of elderly people (46 women and 46 men) with cardiovascular diseases were analysed. The study was based on the 24-h food intake recall. Data were collected from each respondent only once from February 2006 to May 2006. The results show that dietary intakes of elderly people differed from recommended optium diet. The percentage of energy coming from fats and carbohydrates was too high. We observed excessive intake of phosphorus among investigated people but intake of other minerals there was not sufficient. Analysis of average day rations showed, that safe level of vitamins A, B12 and a bit of vitamin C was exceeded. We observed vitamin D and folates deficiencies. Supplementation of diet was incorrect. Respondents abused supplements containing vitamins: A, E, C and B. People investigated did not attach importance to mineral deficiency supplementation.

Liczba pobrań: 1439