PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(3): 251-259

Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia dziewcząt będących w okresie adolescencji, w tym stosujących diety odchudzające
[Evaluation of nutritional manner and nutritional status of girls during the period of adolescence, including girls who apply slimming diets]

Z. Goluch-Koniuszy, J. Fugiel

STRESZCZENIE
Celem badań była ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia dziewcząt, w wieku 15 i 16 lat, u których określono masę i wysokość ciała, obwód talii; wyliczono wskaźniki BMI, WC i WHtR. Ocenie poddano 3-dniowe jadłospisy oraz przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące stosowania diet odchudzających. Stwierdzono, że 40,8% 15-letnich i 31% 16-letnich dziewcząt stosowało diety odchudzające. Tylko u 76% młodszych i 71% starszych dziewcząt wartość wskaźnika BMI była prawidłowa. Problem gromadzenia tkanki tłuszczowej (WC≥95c) w talii dotyczył 4% dziewcząt młodszych i blisko 10% starszych. Wartości wskaźnika WHtR≥90c stwierdzono u blisko 10% młodszych i 23% starszych dziewcząt. Analiza sposobu żywienia dziewcząt wykazała niską wartość energetyczną diety, niedobór białka ogółem, węglowodanów złożonych, składników mineralnych (K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn), witamin (A, E, z grupy B) oraz płynów. Dziewczęta odbyły prozdrowotne szkolenie żywieniowe w formie warsztatów.

ABSTRACT
 The purpose of the research was the evaluation of nutrition methods and the nutrition status of girls in the age ranging between 15 and 16, who had body substance, height, waist measurements taken; and the BMI, WC, and WHtR indicators were calculated. Three day menus were also evaluated and an inquiry containing questionnaire concerning the manner of apply slimming diets. It has also been ascertained that 40,8% of fifteen year old and 31% of sixteen year old girls apply slimming diets. It was discovered that only in 76% of younger girls and in 71% of older girls the value of the BMI indicator was proper. The problem of accumulation of fat tissue (WC≥95c) around the waist concerned 4% younger girls and 10% older. It was discovered that the values of WHtR≥90c were almost 10% and 23% in the cases of younger and older girls, respectively. Analysis of nutrition of the girls showed low energy value of the diet, too low total protein level, too low of complex carbohydrates, minerals (K, Ca, Mg, Cu, Zn) and vitamins (A, E, B group) and also liquids shortage. The girls have been educated in the form of workshops in the matter concerning healthy nutrition.

Liczba pobrań: 1071