PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(1): 47-57

Ocena oraz charakterystyka suplementów diety zawierających luteinę i zeaksantynę obecnych na polskim rynku farmaceutycznym
[The assessment and characteristic of dietary supplements with lutein and zeaxanthin on Polish pharmaceutical market]

J. Hamułka, D. Nogal

STRESZCZENIE
Luteina i zeaksantyna to 2 ksantofile odgrywające istotna rolę w profilaktyce chorób oczu (AMD, zaćma) i coraz częściej występujące w licznych nowych suplementach diety pojawiających się na rynku, również w Polsce. W badanym okresie na polskim rynku farmaceutycznym stwierdzono obecność około 50 preparatów zawierających luteinę, w tym 12 zawierających także zeaksantynę. Zawartość luteiny w ocenianych suplementach diety kształtowała się w granicach od 0,25 do 20,0 mg w 1 dawce, natomiast zeaksantyny od 0,02 do 0,50 mg. W zdecydowanej większości były to preparaty wieloskładnikowe, w postaci kapsułek lub tabletek, przeznaczone dla osób dorosłych, zalecane w celu ochrony oczu lub uzupełniania składników odżywczych, o zróżnicowanej zawartości luteiny i zeaksantyny oraz zróżnicowanym koszcie dziennej kuracji.

 

ABSTRACT
Lutein and zeaxanthin, two xanthophylls supposed to delay formation eye’s disease (AMD, cataract), and found in numerous new dietary supplements appearing on market also in Poland. In the observed period on polish pharmaceutical market was evaluated presence about 50 supplements with lutein and 12 contained zeaxanthin as well. The lutein concentration ranges from 0.25 to 20.0 mg/serving size and zeaxanthin from 0.02 to 0.50 mg. Most of them were multicomponent (multi-vitamin products) in form of capsules or tabs for adults, advised for the eyes’ protections or supply of nutritional components with various contents of lutein and zeaxanthin and various costs of daily treatment.

Liczba pobrań: 2165