PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2014, 65(4): 331-336

Nutritional behaviours and body self-perception in Polish pupils attending middle-school.
[Nutritional behaviours and body self-perception in Polish pupils attending middle-school.]

A. Woźniak, M. Artych, A. Wawrzyniak

ABSTRACT
Backgroud. Adolescence is a vital part of child development, where acquired eating/dietary behaviour is often associated with ones’ perception of body shape.
Objectives. To assess eating habits in relation to body shape perception and esteem in middle-school (junior-high) pupils.
Materials and Methods. Surveyed subjects were 170 middle-school pupils from Warsaw; 101 girls and 69 boys aged 15 years. An anonymous questionnaire was used to determine eating habits, body mass, growth and body shape perception. Anthropometric measurement cut-off points were taken according to the method of Cole et al.
Results. Only 29% of pupils ate 5 daily meals; of whom there were significantly more girls than boys (35% vs 20%, p = 0.042). Girls more often consumed second breakfast than boys (p < 0.001), whilst boys ate dinner more frequently than girls (p = 0.004). Eating meals was observed in 86% all pupils, where sweets (71%) and fresh fruit (69%) were most commonly eaten. Boys ate fast-food more often than girls (p = 0.004), as well as savoury snacks (p = 0.002), sweets (p = 0.009) and sweetened fizzy drinks (p < 0.001). Girls however, consumed more low-fat foodstuffs compared to boys (p = 0.003). Overweight was more common in boys than girls (26% vs 9%, p = 0.003), whereas girls were more frequently malnourished than boys (21% vs 7%, p = 0.016). Far fewer girls were satisfied with their body shape compared to boys (51% vs 94%, p <0.001). Girls also more commonly expressed a desire for slimming, despite either having a correct body mass or being underweight.
Conclusions. Many adverse and abnormal eating habits of pupils were found, especially in boys, that could lead to overweight and obesity. Subjects were found to incorrectly assess their body shape, particularly the girls, thereby leading to unwarranted slimming behaviour.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Okres dojrzewania jest ważnym etapem w rozwoju, w którym kształtują się zachowania żywieniowe często związane z postrzeganiem własnej sylwetki.
Cel badań. Celem pracy była ocena zachowań żywieniowych oraz postrzegania własnej sylwetki wśród młodzieży gimnazjalnej.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród 170 gimnazjalistów z Warszawy (101 dziewcząt, 69 chłopców, wiek: 15 lat). Dane dotyczące zachowań żywieniowych, masy ciała, wzrostu oraz postrzegania własnego ciała zebrano za pomocą anonimowego kwestionariusza. Do oceny antropometrycznej badanej młodzieży wykorzystano wskaźnik Cole’a.
Wyniki. Jedynie 29% młodzieży, w tym więcej dziewcząt (35%) niż chłopców (20%, p=0,042) spożywało codziennie pięć posiłków. Dziewczęta częściej niż chłopcy spożywały drugie śniadanie (p<0,001), natomiast chłopcy częściej niż dziewczęta spożywali kolację (p=0,004). Pojadanie między posiłkami deklarowało 86% gimnazjalistów. Między posiłkami młodzież najczęściej spożywała słodycze (71%) oraz świeże owoce (69%). Chłopcy częściej niż dziewczęta spożywali produkty typu fast-food (p=0,004), słone przekąski (p=0,002), słodycze (p=0,009) oraz słodkie napoje gazowane (p<0,001). Dziewczęta częściej niż chłopcy wybierały produkty o obniżonej zawartości tłuszczu (p=0,003). Większy odsetek chłopców (26%) niż dziewcząt (9%) miał nadwagę (p=0,003), natomiast u większej liczby dziewcząt (21%) niż chłopców (7%) stwierdzono niedożywienie (p=0,016). Znacznie mniej dziewcząt (51%) niż chłopców (94%) było zadowolonych ze swojego wyglądu (p<0,001). Dziewczęta często też deklarowały chęć schudnięcia, nawet mimo prawidłowej lub niedoborowej masy ciała.
Wnioski. W zachowaniach żywieniowych badanych gimnazjalistów zaobserwowano wiele nieprawidłowości mogących sprzyjać, zwłaszcza u chłopców, występowaniu nadwagi lub otyłości. Badana młodzież niewłaściwie oceniała własną sylwetkę, co zwłaszcza w przypadku dziewcząt, mogło prowadzić do nieuzasadnionego odchudzania. 

Liczba pobrań: 1532