PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2013, 64(3): 225-233

Nutritional assessment of selected patients with cancer
[Nutritional assessment of selected patients with cancer]

A. Surwiłło, A. Wawrzyniak

ABSTRACT
Background. outcomes of treatment in cancer patients. As a result, a lowered response to therapy and an increase in untoward side effects is often observed leading to a deteriorating quality of life. The role of an adequately balanced diet is thus regarded as being vital in supporting recovery. 
Objective. To assess the dietary consumption of calories, macro-elements and selected vitamins and minerals for subjects diagnosed with cancers of the breast, lungs and bones or soft tissue. 
Material and Methods. A survey was performed on 100 subjects diagnosed with various tumours between the September and December months of 2011 consisting of 34 with breast cancer, 33 lung cancer and 33 with bone or soft tissue cancer. The questionnaire was devised in-house, which included a three day dietary record. 
Results. The average daily calorific intake was found to be inadequate at 1608 kcal. In addition, abnormal proportions of energy derived from macro-elements was seen, where the contributions made by fats and proteins were somewhat high at respectively 35.1% and 16.5%, but too low in the case of carbohydrates at 52.1%. Up to 78% subjects had insufficient protein intakes, 88% showed deficiencies in consuming carbohydrates, as were 89% for fibre, 85% vitamin C, 99% calcium, 98% magnesium and 81% for iron. 
Conclusions. Many dietary shortcomings were observed in the studied subjects. There is therefore a need to educate persons suffering from cancer to adopt an adequate and balanced diet as means of providing vital support for treatment to be more effective.

 

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Nieprawidłowy sposób żywienia oraz stan odżywienia osób z chorobą nowotworową wpływa na słabszą odpowiedź na leczenie przeciwnowotworowe, może nasilać jego objawy uboczne oraz wpływać na jakość życia. Prawidłowo zbilansowana dieta pełni wspomagającą rolę w powrocie do zdrowia. 
Cel pracy. Celem badań była ocena spożycia energii, makroskładników oraz wybranych witamin i składników mineralnych u osób z diagnozowaną chorobą nowotworową piersi, płuc oraz kości i tkanek miękkich. 
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w okresie od września do grudnia 2011 roku. Badaną grupę stanowiło 100 osób ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową (34 osoby z nowotworem piersi, 33 osoby z nowotworem płuc i 33 osoby z nowotworem kości i tkanek miękkich). Badania przeprowadzono przy użyciu autorskiej ankiety oraz metody 3-dniowego bieżącego notowania. 
Wyniki. Spożycie energii przez osoby z chorobą nowotworową było niewystarczające i średnio wynosiło 1608 kcal/dzień. Procentowy udział poszczególnych makroskładników w dostarczaniu energii był nieprawidłowy, w przypadku tłuszczu i białka był zbyt wysoki (odpowiednio 35,1% oraz 16,5%), a w przypadku węglowodanów zbyt niski (52,1%). Aż 78% badanych nie realizowało normy na białko, w przypadku węglowodanów wartość ta wynosiła 88%, a dla błonnika 89%. Spożycie witaminy C było zbyt niskie u 85% badanych, wapnia u 99%, magnezu u 89%, a żelaza u 81% badanych. 
Wnioski. W ocenianych racjach pokarmowych pacjentów obserwowano liczne nieprawidłowości. Istnieje potrzeba edukacji osób z chorobą nowotworową w zakresie zasad prawidłowego żywienia i znaczenia bilansowania diety.

Liczba pobrań: 2579