PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2003, 54(4): 355-361

Nowe przepisy Unii Europejskiej w zakresie patuliny
[New European Union legislation related to Patulin]

J. Postupolski, K. Rybińska, J. Kurpińska-Jaworska, E. Ledzion, M. Szczęsna, K. Karłowski

STRESZCZENIE
W pracy omówiono nowe przepisy Unii Europejskiej, dotyczące maksymalnych poziomów patuliny w środkach spożywczych. Przedstawiono Rozporządzenie Komisji (EC) No 1425 z 11 sierpnia 2003 zmieniające Rozporządzenie (EC) No 466/2001, Dyrektywę Komisji 2003/78/EC z 11 sierpnia 2003 r. ustanawiające metody pobierania próbek oraz metody analizy stosowane w urzędowej kontroli środków spożywczych w kierunku zanieczyszczenia patuliną oraz Zalecenia Komisji z 11 sierpnia 2003 r. dotyczące zapobiegania i zmniejszenia zanieczyszczenia patuliną soku jabłkowego i soku jabłkowego będącego składnikiem innych napojów.

 

ABSTRACT
In the following review, European Union legislation, concerning maximum level of patulin in foodstuffs, was reported. Commission Regulation (EC) No 1425/2003 of 11 August 2003 amending Regulation (EC) No 466/2001, Commission Directive 2003/78/EC of 11 August 2003 laying down the sampling methods and the methods of analysis for the official control of the levels of patulin in foodstuffs and Commission Recommendation of 11 August 2003 on the prevention and reduction of patulin contamination in apple juice and apple juice ingredients in other beverages as regards patulin was reported.

Liczba pobrań: 3314