PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2005, 56(4): 355-359

Miedź i cynk w produktach spożywczych przeznaczonych do żywienia niemowląt i dzieci
[Copper and zinc in food products for infant and children]

A. Marzec, S. Zaręba

STRESZCZENIE
W 7 gatunkach soków owocowych i warzywnych, 7 gatunkach zup warzywno-mięsnych i 8 gatunkach dań obiadowych warzywno-mięsnych przeznaczonych dla niemowląt oznaczono zawartość miedzi i cynku metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Soki zawierały średnio 0,31 mg/kg miedzi i 0,51 mg/kg cynku, zupy 0,38 mg/kg Cu i 2,60 mg/kg Zn, a dania obiadowe 0,42 mg/kg Cu i 2,98 mg/kg Zn. Spożywanie po jednym opakowaniu tych trzech rodzajów produktów dziennie zaspokaja zalecane dobowe spożycie miedzi w 29% i cynku w 22% dla organizmu rocznego dziecka.

 

ABSTRACT
Ready to use infant food, namely 7 types of fruit and vegetable juices, 7 types of vegetable-meat soups and 8 types of dinner vegetable-meat meals, was investigated by the flame AAS towards the copper and the zinc content. The average levels of the copper and the zinc were respectively - for the juices: 0,31 mg/kg and 0,51 mg/kg, for the soups: 0,38 mg/kg and 2,60 mg/kg, for the dinner meals: 0,42 mg/kg and 2,98 mg/kg. Consumption of a single unit pack of all the 3 types of food products will cover 29% of recommended daily copper intake and 22% of zinc.

Liczba pobrań: 720