PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2006, 57(1): 1-7

Metody oznaczania ogólnej liczby bakterii w powietrzu atmosferycznym i wewnątrz pomieszczeń
[Methods of determination of total concentration of bacteria in atmospheric and indoor air]

A. Krogulski

STRESZCZENIE
W Polsce nie stosuje się ujednoliconych norm metodycznych oznaczania mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza. W efekcie w użyciu są różne metodyki badań. W praktyce bardzo utrudnia to (lub uniemożliwia) porównywanie wyników z publikowanych prac między sobą i z normami zagranicznymi. Dla ilustracji skali problemu przedstawiono wyniki badań uzyskane w równoległych pomiarach różniących się: sposobem osadzania mikroorganizmów na podłożu hodowlanym, użytym podłożem hodowlanym i liczbą kolonii na płytce. W pracy przedstawiono wskazówki dotyczące wyboru metod pomiaru i interpretacji uzyskanych wyników.

 

ABSTRACT
Methods of evaluation of microbiological air pollution are not standardized in Poland. As a result of this status miscellaneous media and various methods of sedimentation of microorganisms on/or these media are applied in the studies. In practice it makes difficult (or even impossible) comparison of results published studies and expert’s reports. To illustrate the range of the problem in the presented paper are shown results of measurements of total number of bacteria performed paralelly with: sedimentation and respiratory methods, three various media and clear different number of colony bacteria on Petri-dishes. Practical instructions concerned selection of measurements methods and interpretation of results are presented.

Liczba pobrań: 2713