PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2015, 66(4): 327-335

Methods used by adolescents for reducing body mass.
[Methods used by adolescents for reducing body mass.]

Z. Goluch-Koniuszy, A. Heberlej

ABSTRACT
Background. During adolescence teenagers undergo dynamic physical and mental changes which are accompanied by an increasing interest in changes to their external appearance. Often teens are concerned about such changes, leading to attempts at managing body mass reduction. Adolescent slimming more commonly arises due to a subjective appraisal of body mass rather than using any objective BMI indicators.  
Objective. To evaluate nutritional status of 13 year old boys and girls living in Szczecin, Poland and to analyse the methods used for achieving body mass reduction.  
Materials and Methods. Subjects were 1,342 adolescents consisting of 679 girls and 663 boys. Nutritional assessment was performed by anthropometric measurements; calculated BMI (Body Mass Index) and WC (Waist Circumference index). A questionnaire was also used to determine how the subjects lost body mass, their satisfaction levels, mood changes and physical activity.  
Results. Only 73% subjects had an adequate/normal nutritional status. It was found that half of those declaring that they had used various means of losing body mass (13.04%), of whom the majority were girls, had normal BMI indicators. The most frequently used method of losing body mass were; reducing foodstuff portions and dishes, abstaining from dinner, 1-3 starvation days, increasing physical activity, reducing sweets consumption, abstaining altogether from sweets and increasing fruit and vegetable consumption. Slimming diets were undertaken by 13.1% subjects, consisting mainly of 1000-1300 kcal diets, vegetarian diets or ones recommended by a physician.  
Conclusions. Adolescents living in Szczecin showed similar rates of adopting slimming diets for reducing body mass when compared to other regions of Poland and the rest of Europe. The methods used for this purpose were mainly either anti-or pro-healthy nutritional behaviour, but less often using physical activity or through slimming diets. It thus appears that monitoring nutritional status in adolescents, as well as providing education in pro-healthy nutrition, is necessary.  
STRESZCZENIE 
Wstęp.
U młodzieży w okresie dorastania zachodzą dynamiczne zmiany w sferze fizycznej i psychicznej, którym towarzyszy wzrost zainteresowania zmieniającym się wyglądem zewnętrznym. Częstym obserwowanym zjawiskiem jest brak akceptacji przez młodzież zachodzących zmian, która jest przyczyną podejmowania prób redukcji masy ciała.  

Cel. Celem badań była ocena stanu odżywienia młodzieży (dziewcząt i chłopców) w wieku 13 lat w Szczecinie oraz analiza stosowanych przez nią sposobów redukcji masy ciała.  
Materiał i Metody. Ocenie stanu odżywienia poddano 1342 osób w wieku 13 lat (dziewcząt, n = 679 i chłopców, n = 663) uczęszczających do 17 szkól w Szczecinie, na podstawie wykonanych pomiarów antropometrycznych i wyliczonych wskaźników BMI (Body Mass Index) i WC (Waist Circumference). Badania przeprowadzono w latach 2007 – 2010. Wśród młodzieży przeprowadzono również badanie ankietowe dotyczące stosowanych sposobów redukcji masy ciała, poczucia akceptacji, wahań nastroju oraz aktywności fizycznej.  
Wyniki. Prawidłowym stanem odżywienia charakteryzowało się 73% młodzieży. 13.04% badanych (częściej dziewcząt) deklarowało stosowanie różnych sposobów redukcji masy ciała, pomimo że u ponad połowy badanych stwierdzono prawidłową wartość wskaźnika BMI. Najczęściej stosowanymi sposobami redukcji masy ciała były zmiany w zachowaniach żywieniowych: zmniejszenie porcji spożywanych produktów i dań, rezygnacja z posiłków, ograniczenie lub rezygnacja ze słodyczy, zwiększenie spożycia owoców lub warzyw i stosowanie głodówek. Stosowanie diet odchudzających zadeklarowało 13.1% badanych, głównie: 1000-1300 kcal, wegetariańskiej i zaproponowanej przez lekarza.
Wnioski. Wśród badanej młodzieży ze Szczecina odsetek osób stosujących różne sposoby redukcji masy ciała, w tym diety odchudzające, był zbliżony do stwierdzanego przez innych autorów w innych regionach Polski oraz w Europie. Redukcję masy ciała stosowały osoby nie tylko z nadwagą lub otyłością, ale również osoby z prawidłowym stanem odżywienia. Stosowanymi sposobami redukcji masy ciała były głównie anty- lub prozdrowotne zachowania żywieniowe, rzadziej zwiększenie aktywności fizycznej lub diety odchudzające. W świetle uzyskanych wyników badań koniecznym wydaje się monitorowanie stanu odżywienia młodzieży oraz prowadzenie prozdrowotnej edukacji żywieniowej.   

Liczba pobrań: 1303