PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2020, 71(1): 89-96

Low energy availability in group of Polish female soccer players
[Low energy availability in group of Polish female soccer players]

Hubert Dobrowolski, Dariusz Włodarek

ABSTRACT
Background. The most important element of a well-balanced diet is a proper energetic value. Energy deficiencies are often observed in athletes, especially women. Energy deficiencies can lead to low energy availability which can cause serious health problems and affect exercise capacities. There is, therefore, a risk of health complications and reduced physical performance among female soccer players.
Objective. The aim of this study was to check the frequency of low energy availability appearance in a group of women training soccer, which could results in negative health effects due to Relative Energy Deficiency in Sport (RED-S).
Material and methods. Thirty-one professional female soccer players practicing on different league levels (Extra-league, I league, II league) participated in the study. The participants had their height and body mass measured. To assess the
Energy Intake the method of 3-day dietary food recording was used. Total Energy Expenditure (TEE) and Exercise Energy Expenditure (EEE) was measured by means of an Armband SenseWear Pro3 device. The content of fat free mass was assessed with Akern BIA 101 Anniversary Sport Edition device.
Results. The body mass median of participants was 58 kg. The average height was 166±5 cm, and the average BMI was 21.4±2 kg/m2. TEE was 2703±392 kcal/day, while EEE was 515 kcal (203-597 kcal). Energy intake was 1548±452 kcal/day. Energy availability was 25±11 kcal/kg fat free mass/day. Twenty of the study participants had low energy availability. The percentage of EEE in TEE was 17.93±3.14%.
Conclusions. Low energy availability was demonstrated in the vast majority of studied group, which may lead to negative health consequences or reduction of exercise capacity.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Najważniejszym elementem dobrze zbilansowanej diety jest jej odpowiednia wartość energetyczna. Niedobory energetyczne są często obserwowane wśród sportowców, zwłaszcza kobiet. Niedobory energii mogą prowadzić do wystąpienia niskiej dostępności energii, co może powodować poważne problemy zdrowotne i wpływać na zdolności wysiłkowe. Istnieje zatem ryzyko powikłań zdrowotnych i obniżonej sprawności fizycznej wśród kobiet-sportowców, w tym żeńskich zawodniczek piłki nożnej.
Cel badań. Celem badań była ocena jaki odsetek kobiet trenujących piłkę nożną jest narażonych na negatywne skutki zdrowotne wynikające z niskiej dostępności energii oraz ryzyka wystąpienia syndromu względnego niedoboru energii w sporcie (RED-S).
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 31 zawodniczek grających na trzech różnych poziomach ligowych (Ekstraliga, I liga, II liga). Zmierzono wysokość i masę ciała uczestniczek. Aby ocenić spożycie energii z dietą zastosowano metodę 3-dniowego bieżącego notowania. Całkowity wydatek energetyczny (TEE) i wydatek energetyczny w trakcie treningu (EEE) mierzono za pomocą opasek naramiennych SenseWear Pro3. Zawartość masy beztłuszczowej oceniono za pomocą urządzenia Akern BIA 101 Anniversary Sport Edition.
Wyniki. Mediana masy ciała uczestniczek wyniosła 58 kg. Średnia wysokość ciała wynosiła 166 ± 5 cm, a średnie BMI 21,4 ± 2 kg/m2. TEE wynosił 2703 ± 392 kcal/dzień, podczas gdy EEE wynosił 515 kcal (203-597 kcal). Spożycie energii wyniosło 1548 ± 452 kcal / dobę. Dostępność energii wynosiła 25 ± 11 kcal / kg masy beztłuszczowej / dzień. Dwadzieścia uczestniczek badania miało niską dostępność energii. Procentowy udział EEE w TEE wynosił 17,93 ± 3,14%.
Wnioski. Wykazano niską dostępność energii u zdecydowanej większości kobiet z badanej grupy, co może prowadzić do negatywnych konsekwencji zdrowotnych i/lub zmniejszenia zdolności wysiłkowych.

Liczba pobrań: 3967