PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2001, 52(1): 1-18

Legionella sp. – Laboratoryjne rozpoznawanie zakażeń u ludzi i wykrywanie w środowisku wodnym
[Legionella sp. - investigation of human infection and detection in environmental water]

H. Stypułkowska-Misiurewicz, B. Krogulska, K. Pancer, R. Matuszewska

STRESZCZENIE
Stosunkowo nowym czynnikiem chorobowym są bakterie z rodzaju Legionella wywołujące legionelozowe zapalenie płuc (choroba legionistów) i gorączkę Pontiac. Pałeczki te powszechnie występują w środowisku naturalnym, ale w niewielkiej koncentracji w stosunku do mikroflory towarzyszącej. Ze względu na szczególne wymagania pokarmowe i długi czas generacji, izolacja Legionella i diagnostyka zakażeń tymi bakteriami nastręcza wiele problemów. W pracy tej omówiono metody stosowane do wykrywania bakterii z rodzaju Legionella w materiale klinicznym i próbkach ze środowiska wodnego.

 

ABSTRACT
Legionella spp. is the etiological agent of Legionnaires Disease and the Pontiac Fever, one of the new emerging diseases. Legionella are common in natural environment but in low number of bacteria cells, especially in comparison to other bacterial flora. Because of special nutritious requirement and long time of Legionella generation, the isolation of bacteria and the diagnosis of legionellosis cause many problems. In this publication some methods for detection of Legionella spp. in environmental water and clinical samples are presented and evaluated.

Liczba pobrań: 3017